OwerCare

Soms is het niet verstandig om gedurende de nacht alleen thuis te zijn, bijvoorbeeld bij thuiskomst uit het ziekenhuis, herstel na ziekte, een chronische aandoening of bij langdurige ziekte. Daarom kunt u niet alleen overdag, maar ook in de nacht gebruik maken van de zorg van OwerCare. Nachtzorg leveren wij in verschillen vormen:

Nachtzorg leveren wij in verschillen vormen:
  • zorg na alarmering, calamiteitenzorg.

Nachtzorg kan een aanvulling zijn op de zorg die wij overdag leveren, maar ook als u gedurende de dag geen zorg nodig heeft, is het mogelijk om ’s nachts zorg te krijgen. Hoe lang u deze zorg krijgt en wat deze inhoudt, wordt afgestemd op wat voor u nodig is en wat u wilt. Wij bekijken samen met u welke vorm van nachtzorg het beste past bij uw wensen en behoeften.

De zorgverlener ondersteunt u in de nacht als u bijvoorbeeld:
  • uit het ziekenhuis komt of op een operatie wacht;
  • een chronische aandoening heeft en thuis wilt blijven wonen;
  • moet revalideren of herstellen na ziekte;
  • op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis;
  • zich ’s nachts niet veilig voelt vanwege uw gezondheid;
  • in de laatste levensfase extra zorg en/of ondersteuning nodig heeft.