OwerCare

Wij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, alleen of samen met uw partner. Wij bieden een groot zorgpakket tegen een laag tarief.

Omdat wij werken op basis van het ‘PersoonsGebonden Budget’ (PGB) bepaalt uzelf welke verzorging wij u geven. Dit betekent dat u van de overheid een bedrag krijgt, dat u zelf mag besteden voor de zorg die u wilt!

Door ons lage tarief kunnen wij u vaak meer zorg(uren) bieden dan andere zorgverleners.

Wij bieden zorg op basis van wat u nodig heeft en wij kunnen u een volledig pakket van zorg verlenen. Wij doen dit voor iedereen die zorg nodig heeft. Ook als u al zorg krijgt, kunt u naar ons overstappen en profiteren van onze lage tarieven.

Onze verzorg(st)ers verlenen huishoudelijke hulp maar ook persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Wij werken met kleine vaste teams die de zorg bij u leveren, zodat u niet steeds opnieuw hoeft aan te geven wat u wel en niet wilt. U kent de zorgverleners die u verzorgen, waardoor u een vertrouwensband met onze zorgverleners opbouwt.

Door heldere communicatie met steeds dezelfde medewerk(st)ers krijgt u van ons persoonlijke en doelgerichte zorg op basis van vertrouwen en respect.

Als uw situatie zou veranderen en u meer, minder of andere zorg nodig heeft, passen wij deze samen met u aan. Door onze zorgverlening kunt u langer verantwoord thuis blijven wonen op de manier zoals u dat gewend bent. Zo kunt u blijven genieten van de mooie dingen in het leven.